Mobilne zarządzanie serwisem

System wsparcia zaplecza technicznego, czyli optymalizacja czynności serwisowo-naprawczych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej DSDi Serwis.

Czym jest DSDi Serwis?

DSDi Serwis jest zintegrowanym pakietem narzędzi umożliwiającym planowanie, zgłaszanie, archiwizację i nadzór działań serwisowych. Opiera się on na technologii DSDi Beacon, którą można zaimplementować do dowolnego systemi wymagającego kontroli serwisowej.

Podstawowe funkcje i zalety systemu DSDi Serwis

Mobilny system DSDi Serwis rozwiązuje wiele problemów, z którymi na co dzień spotyka się kadra zarządzająca kontrolą serwisową, takich jak: utrudniony dostęp do historii serwisowej, trudny dostęp do dokumentacji technicznych, utrudniony przepływ informacji o awariach, skomplikowane, czasochłonne papierowe raporty serwisowe, duże rozproszenie danych dotyczących wykonywanych prac.

Wygoda użytkowania

Intuicyjne i efektywne zgłaszanie awarii przy użyciu aplikacji mobilnej.

Szczegółowa nawigacja

Dokładna lokalizacja obiektu, wybór najkrótszej drogi do miejsca serwisu.

Manager prac serwisowych

Lista kontrolna prac serwisowych i zaplanowanych przeglądów.

Natychmiastowe zbieranie danych

Opis, katalogowanie i dokumentacja fotograficzna serwisu w czasie rzeczywistym.

Pełna książka serwisowa

Szybki dostęp do historii serwisowej wybranego elementu lub całego obiektu.

Cenna baza serwisowa

Łatwiejsza weryfikacja przyczyn awarii jednego lub całej grupy obiektów.

Wizja lokalna

Dokładny moment rozpoczęcia i zakończenia serwisu w powiązaniu z danymi serwisanta.

Analityka w DSDi Serwis

Korzystanie z systemu DSDi Serwis generuje dane. Informacje te stanowią podstawę do budowy Bazy Wiedzy będącej wsparciem w procesie zarządzania serwisem.

Korzyści z wdrożenia systemu DSDi Serwis

DSDi Serwis to rozwiązanie zapewniające szereg udogodnień w porównaniu do standardowych (konwencjonalnych) metod zarządzania kontrolą serwisową. Dzięki wdrożeniu naszego rozwiązania otrzymujesz dostęp 24/7/365 do aplikacji mobilnej i panelu zarządzającego Twoimi usługami zleceń serwisowych. Te możesz podglądać w czasie rzeczywistym, sprawdzać ich status, delegować czynności serwisowe adekwatnie do obecnej sytuacji pomiędzy dostępnych w danej chwili serwisantów. Ty i Twoi pracownicy nie tracicie czasu na przeszukiwanie całych książek z historią serwisową w poszukiwaniu możliwych przyczyn awarii. A wszystko to zrobisz z poziomu Twojej ulubionej przeglądarki internetowej, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na komórce.

Bezpieczeństwo

Wynika ze sprawnego funkcjonowania systemów objętych monitoringiem działań serwisowych. Dotyczy to w szczególności kluczowych instalacji, których poprawne działanie wpływa bezpośrednio na bezpieczne użytkowanie obiektu.

Wiedza

Informacje spływające z prac serwisowych tworzą rozbudowaną bazę danych. Pozwala to na wszechstronną analizę i umożliwia tworzenie raportów w różnych formatach. Te pozwolą Ci m.in. prognozować obłożenie pracy w wybranym momencie czasu.

Optymalizacja

Kontrola działań serwisowy, przeglądów i harmonogramu pracy serwisantów. Nasz System dokładnie monitoruje fizyczny moment rozpoczęcia i zakończenia danego serwisu. Kontrola wpływa na jakość i ilość wykonywanych działań serwisowych.

JESTEM ZAINTERESOWANY, CO TERAZ?

Umów się na prezentację systemu DSDi Serwis w wybranym przez Ciebie miejscu, lub przyjedź do naszej siedziby z wygodną dużą salą konferencyjną i pyszną kawą.

WCHODZĘ W TO >> 

Zaufani Klienci Eltcrac System