Footfall

Analiza przepływu osób w badanej przestrzeni z wykorzystaniem technologii WiFi i Bluetooth.

Czym jest DSDi Flow?

DSDi Flow to wielofunkcyjna platforma do monitorowania i analizowania ruchu. Dzięki niej możesz np. badać jak przemieszczają się i w jaki sposób zachowują się ludzie w określonej przestrzeni, a także lokalizować pojazdy, sprzęt i zasoby. Niewielkie, łatwe w instalacji terminale zbierają dane w sposób automatyczny przez 24 godziny na dobę.

Podstawowe funkcje i zalety systemu Flow

Analiza przepływów

Pomiar przepływów pozwala na walidację przemieszczania się zarówno osób, czy np. konkretnego sprzętu. Umożliwia to dokładne zrozumienie potrzeb Klientów, a dzięki temu optymalizację sposobu prowadzenia biznesu przez wybór np. odpowiedniej lokalizacji, czy stworzenie efektywnej siatki połączeń.

Bezpieczeństwo i RODO

W zależności od potrzeb: możliwość gromadzenia anonimowych, statystycznych danych lub danych przypisanych do określonych jednostek.

Samoobsługa

Automatyczne wykrywanie osób pojawiających się w danej przestrzeni, rejestrowanie sposobu przemieszczania się oraz czasu spędzonego w określonych miejscach.

Analiza selektywna

Badanie przepływów pomiędzy wyznaczonymi obszarami.

Inteligentna identyfikacja

Rozróżnianie nowych i już wcześniej zarejestrowanych osób.

Mapowanie obszarów krytycznych

Identyfikacja tzw. martwych stref i wąskich gardeł, możliwość tworzenia heat map.

Zróżnicowane zastosowanie

Rozwiązanie odpowiednie zarówno do monitorowania dużych maszyn i pojazdów, jak i drobnego sprzętu.

Lokalizacja adaptacyjna

Stały monitoring położenia dowolnych przedmiotów oznaczonych tagami.

Autonomiczny system

Zdalna kontrola, bez konieczności angażowania czasu i uwagi pracowników.

Elastyczność

Różne warianty zasilania i komunikacji, dostosowane także do warunków przemysłowych.

Personalizacja powiadomień

Możliwość indywidualnego skonfigurowania alarmów i powiadomień.

Analityka w DSDi Flow

Generowania statystyk w zakresie przemieszczania się osób "Nowych" i "Powracających" powiązanych z miejscem i czasem przeprowadzanej analizy.

Zastosowania DSDi Flow

System pozwala na zbieranie anonimowych danych (o dobranych do zapotrzebowania parametrach) o fizycznej obecności telefonów komórkowych w zasięgu nadajnika Flow. Nasze rozwiązanie nie wymaga instalowania na tych urządzeniach (telefonach) żadnego oprogramowania, gdyż bazuje na wysyłanym przez nie sygnale WiFi oraz Bluetooth. Zebrane w ten sposób cenne dane pozwalają np. na dokonywanie analityki ruchu/przemieszczania się tych urządzeń (wraz z ich właścicielami), co ma zastosowanie w wielu branżach.

Komunikacja publiczna

Terminale DSDi Flow działają w sposób zupełnie nieuciążliwy dla ludzi, co sprawia, że nadają się doskonale do pomiaru ruchu w komunikacji publicznej. Mogą dostarczać informacji o liczbie pasażerów na dworcach, przystankach i w poszczególnych pojazdach, a także o średnich czasach podróży, czasach oczekiwania na połączenie, o stopniu wykorzystania pojazdów oraz infrastruktury w różnych godzinach i różnych dniach tygodnia. DSDi Flow może być wykorzystywane również do pomiaru przepływu pasażerów pomiędzy określonymi lokalizacjami. To kompleksowe narzędzie do analizy i optymalizacji tras, przystanków i rozkładów jazdy.

Zoptymalizuj siatkę połączeń
Analiza natężenia ruchu pasażerów pozwala na zaplanowanie efektywnej siatki połączeń oraz dopasowanie jej do potrzeb podróżujących. Badaj natężenie ruchu w zależności od lokalizacji, pory dnia i innych parametrów pomiarowych.

Przekonaj do siebie nowych Klientów
Sprawnie funkcjonująca komunikacja miejska staje się lepszą alternatywą w stosunku do motoryzacji indywidualnej. Dzięki analizie danych zadbasz o komfort podróży swoich pasażerów, zyskując usatysfakcjonowanych stałych i nowych Klientów. 

Bądź sensownie ekologiczny
Efektywne gospodarowanie zasobami transportowymi na wybranych trasach pozwala zmniejszyć np. koszty paliwa, co ma niebagatelny wpływ na środowisko, tym bardziej w obszarach silnie zurbanizowanych.

Handel i usługi

Subtelne terminale DSDi FLow umożliwiają także badanie ruchu i zachowań Klientów w galeriach handlowych i mniejszych sklepach. W przeciwieństwie do popularnych bramek, terminale rozróżniają nowych i powracających Klientów. Dzięki temu DSDi Flow pozwala obliczyć rzeczywisty wolumen odwiedzających i realną konwersję oraz przeanalizować czynniki wpływające na skuteczność sprzedaży.

Optymalizuj czas pracy
Dzięki analizie ruchu oraz zachowań Klientów możesz stworzyć optymalny dla Ciebie grafik pracy osób zatrudnionych w Twojej firmie. Unikasz tym sposobem przestojów w czasie pracy.

Zbadaj skuteczność swoich kampanii
Na podstawie obiektywnego raportu z systemu DSDi Flow sprawdzisz realną skuteczność przeprowadzanych kampanii marketingowych.

Zbadaj potencjał wybranej lokalizacji
Odpowiednia lokalizacja Twojej działalności pozwoli na zwiększenie wyników sprzedażowych.

Turystyka, sport, imprezy masowe

Platforma doskonale sprawdza się do badania ruchu turystycznego – ścieżek ruchu, czasu spędzonego w określonych lokalizacjach, częstotliwości odwiedzin. W czasue wydarzeń sportowych i imprez masowych, DSDi FLow wspiera służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo, zliaczjąc realną liczbę uczestników. Takie dane mogą być także doskonałym argumentem w negocjacjach ze sponsorami imprez.

Zaplanuj swój event
W oparciu o analizę zgromadzonych danych zaplanuj swój event tak, żeby cieszył się jak największym zainteresowaniem. Wybór odpowiedniego miejsca i czasu zapewni sukces Twojego przedsięwzięcia.

Zadbaj o bezpieczeństwo Klientów
Znając realną liczbę uczestników imprezy możesz zadbać o bezpieczeństwo swoich Klientów zapewniając odpowiednie wsparcie firm ochroniarskich. A zebrane dane posłużą Ci na przyszłość dla jeszcze lepszych wyników.

Zyskaj argumenty w negocjacjach
Prognozowanie oparte o realne dane pozwala z dużo większą precyzją przewidzieć liczbę osób mających wziąć udział w imprezie. To bardzo skuteczny argument w pozyskaniu sponsorów.

Zakłady przemysłowe, place budowy

DSDi Flow to również funkcjonalne narzędzie do lokalizowania pracowników, sprzętów i pojazdów i innych zasobów na terenie zakładów produkcyjnych oraz placów budowy. Rozwiązuje szereg problemów z jakimi zmagają się zakłady wielkopowierzchniowe, działające na terenie wielu hal, magazynów i placów, ale także inne firmy. Ułatwia zarządzanie zasobami, pomaga zapobiegać bezczynności i przestojom, ogranicza ryzyko kradzieży lub zagubienia sprzętu.

Skutecznie zarządzaj zasobami ludzkimi
Dzięki przeprowadzonej analizie ruchu unikniesz np. organizacyjnych zatorów w czasie pracy. Zyskujesz możliwość stworzenia optymalnego grafiku dla pracowników, unikając ponoszenia niepotrzebnych kosztów.

Ogranicz ryzyko kradzieży/zagubienia
Niewielkich rozmiarów nadajniki zamontowane w odpowiednich miejscach umożliwiają lokalizację. Tym sposobem minimalizujesz ryzyko kradzieży lub zagubienia np. sprzętu będącego własnością Twojej firmy.

Logistyka

Platforma znajduje ponadto szerokie zastosowanie w branży  logistycznej. Terminale DSDi FLow to praktyczne narzędzi edo monitorowanie zarówno całych transportów, jak i poszczególnych kontenerów. Umożliwiają kontrolowanie czasu dostawy, warunków przechowywania towarów, a także lokalizowanie ich nawet na znacznym terenie. DSDi FLow wspomaga zarządzanie procesami logistycznymi w sposób zapewniający płynny przepływ towarów, efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz floty pojazdów.

Optymalizuj procesy
Dzięki przeprowadzonej analizie przepływów będziesz mógł w sposób efektywny wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową oraz flotę pojazdów, unikając niepotrzebnych przestojów.

Monitoruj etapy transportu
Urządzenia DSDi Flow pozwalają na monitoring wykonywanej przez Ciebie usługi na każdym etapie trwania tego procesu. Zwiększasz kontrolę nad jakością swojego produktu.

Usprawniaj zarządzanie procesami
Analiza ruchu umożliwia uzyskanie większej konsystencji przepływu towarów, co znajduje przełożenie w wyniku finansowym Twojego przedsiębiorstwa.

INTERESUJE MNIE TAKA ANALITYKA, CHCĘ WIĘCEJ!

Umów się na prezentację systemu DSDi Flow w wybranym przez Ciebie miejscu, lub przyjedź do naszej siedziby z wygodną dużą salą konferencyjną i pyszną kawą.

WCHODZĘ W TO >> 

Zaufani Klienci Eltcrac System